• Aile Hukuku (bosanma davalari)
  • Ceza hukuku
  • Medeni hukuku
  • Idare hukuku
  • Trafik Hukuku (kaza davalari)
  • Iş/calisma hukuku
  • vergi hukuku
  • Kaza davalari
  • mülteci hukuku
  • Konut mülkiyet davalari